Personale

Personalet i Ung ved Fjorden

Personalet i Ung ved Fjorden består af pædagoger og omsorgsassistenter. Personalet er sammensat med fokus på de faglige og personlige ressourcer og værdier for bedst muligt, at kunne favne de unges behov. Der arbejdes ud fra center for Bo og Dagtilbuds værdigrundlag med fokus på at skabe "et godt sted at leve" ud fra en mangfoldig vifte af pædagogiske tilgange og metoder. Vi vægter kontaktpædagogordningen højt. 

Der er ansat en fast nattevagt, som altid er til at træffe om natten. Nattevagten går rundt i alle afdelinger i løbet af natten, og tjekker at alle har det godt og trygt.

Vil du arbejde indenfor det socialpædagogiske felt, hvor personlig udvikling, samarbejde og faglighed går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og beboertilfredshed så se "job hos os" i bjælken til venstre.

Vi er en del af Handicap, social og psykiatri i Struer kommune.