Organisationen

Ung ved Fjorden er et bo trænings tilbud til unge mennesker med særlige behov. Der tilbydes længerevarende botilbud for 24 borgere.

Ung ved fjorden er en del af Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune.

 

Centerchef for Handicap, Social og Psykiatri: Lene Hornstrup: Tlf: 96848330, e-mail lho@struer.dk

Centerleder: Bo Bakbo-Carlsen: Tlf: 96848900, e-mail boc@struer.dk

Teamleder: Charlotte Germundsson: Tlf: 96848900, e-mail chge@struer.dk