Metoder

Projekt LA2: 

I Struer Kommune Handicap, Social og Psykiatri har vi været så heldige at få projektmidler fra Socialstyrelsen til implementering og afprøvning af metoden LA2.

LA2 er en udbygning af grundmetoden LA (LA: Low Arousal red.) Metoden LA2 understøtter beboernes trivsel og forebygger konflikter, vold, trusler og magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Projekt perioden strækker sig fra den fra den 1. Januar 2022 til 31. december 2024.

Der er uddannet certificerede undervisere som fortsætter forløbet.